AVÍS LEGAL

Condició 1 de 3

Llegiu la AVÍS LEGAL


En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’usuari que el titular de la pàgina web www.escolavitae.com és de la societat FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL (d’ara endavant, ESCOLA VITAE), i les seves dades d’identificació són les següents:

  • Responsable: FORMAT EN FORMACIÓN PROFESIONAL, SL (en endavant, ESCOLA VITAE)
  • NIF: B65641797
  • Domicili social: Pl. Barco Maria Assumpta Local 3B – de (Barcelona)
  • Codi postal: 08912
  • Localitat: Cerdanyola
  • Provincia: Barcelona
  • Adreça electrònica: secretaria@escolavitae.com
  • Dades del registre: la societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 42826, foli 0085 i full número 414625

Accedir a la pàgina web

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels usuaris en la pàgina web i té per objectiu donar a conèixer els serveis de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i / o ús de la web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, en el seu cas, regeixin la utilització del portal o dels serveis vinculats a aquest.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la pàgina web, ja que l’ESCOLA VITAE reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem que s’abstingui d’utilitzar la web i el seu contingut.

Utilització de la pàgina web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la pàgina web, així com de la informació relativa als seus serveis i / o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualssevol altres condicions establertes en la pàgina web.

A més, es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware y software).

Funcionament de la pàgina web

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, l’ESCOLA VITAE es reserva el dret a limitar, suspendre i / o excloure l’accés a la seva pàgina Web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte. L’ESCOLA VITAE farà el possible per a mantenir la pàgina Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats. Ara bé, l’ESCOLA VITAE no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Pàgina Web ni la inexistència d’errors en el contingut.

Responsabilitats

L’usuari és l’únic responsable de l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació o mecanisme de la pàgina web.

ESCOLA VITAE no es farà responsable de cap mal en el hardware y / o software de l’usuari que es derivi de l’accés i ús de la pàgina web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i / o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i / o ús de la informació de la pàgina web, i en concret els que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus / o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i / o Internet.

L’usuari serà responsable dels danys i / o perjudicis que l’ESCOLA VITAE pugui patir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i Política de Privacitat i de Cookies.

Política en matèria de “links” (web enllaçant i web enllaçada)

a) Web enllaçant:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas l’ESCOLA VITAE es fa responsable del contingut de la pàgina web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta. Si la web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

b) Web enllaçada:

En aquesta pàgina web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’usuari accedir. No obstant això, l’ESCOLA VITAE no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Propietat intelectual i industrial respecte els continguts

En relació a les marques i noms comercials ( “signes distintius”) són titularitat de l’ESCOLA VITAE o els llicenciadors.

L’ús de la pàgina web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’usuari té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts o els signes distintius, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Publicitat

En la pàgina web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

L’ESCOLA VITAE no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Legislació

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

Contacte

Per a qualsevol pregunta o comentari sobre el present Avís Legal pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic secretaria@escolavitae.com.